FORGOT YOUR DETAILS?

कार्यकारिणी

श्री देववंशीय मालवीया लोहार समाज मुंबई

श्री नैनारामजी हजारीमलजी कास्त्रा चौहान

श्री नैनारामजी हजारीमलजी कास्त्रा चौहान

अध्यक्ष

( गुडा जेतसिंह ) मिरारोड

श्री जगदिशजी खीमारामजी गोराणा

श्री जगदिशजी खीमारामजी गोराणा

सचिव

( धामली ) मलाड वेस्ट

श्री रूपारामजी मिश्रीलालजी गोराना

श्री रूपारामजी मिश्रीलालजी गोराना

कोषध्यक्ष

( ऊचियार्डा ) मलाड वेस्ट

श्री चम्पालालजी भोमारामजी भोंगर

श्री चम्पालालजी भोमारामजी भोंगर

उपाध्यक्ष

( सादड़ी ) कांदिवली वेस्ट

श्री बाबूलालजी पेमारामजी सोलंकी

श्री बाबूलालजी पेमारामजी सोलंकी

उपसचिव

( ठाकुरला ) गोरगांव ईस्ट

श्री मांगीलालजी रूपारामजी गोराणा

श्री मांगीलालजी रूपारामजी गोराणा

उपकोषध्यक्ष

( हेमावास ) जोगेशवारी ईस्ट

श्री छोगालालजी चतरभुजजी सावलाते

श्री छोगालालजी चतरभुजजी सावलाते

सल्हाकर

( भादलाऊ सोल्हाकर ) गोरगांव ईस्ट

श्री आईदानजी डुंगारामजी भीनमाल.पंवार

श्री आईदानजी डुंगारामजी भीनमाल.पंवार

उपसल्हाकर

( पाली ) मलाड वेस्ट

श्री सोहनलालजी चम्पालालजी भीनमाल.पंवार

श्री सोहनलालजी चम्पालालजी भीनमाल.पंवार

सदस्य

( बोयल ) मलाड ईस्ट

श्री चम्पालालजी पेमारामजी गोराणा

श्री चम्पालालजी पेमारामजी गोराणा

सदस्य

( मोड़ावास ) कांदिवली वेस्ट

श्री प्रकाश रामलालजी भीनमाल.पंवार

श्री प्रकाश रामलालजी भीनमाल.पंवार

सदस्य

( प्रताप गढ़ ) अन्धेरी वेस्ट

श्री आचलचन्दजी देसारामजी गेहलोत

श्री आचलचन्दजी देसारामजी गेहलोत

सदस्य

( शिवगंज ) गोरगांव वेस्ट

श्री रमेशजी भबूतजी सोलंकी

श्री रमेशजी भबूतजी सोलंकी

सदस्य

( लुणावा ) गोरगांव ईस्ट

श्री प्रभुजी फोजाजी सिंसोदिया

श्री प्रभुजी फोजाजी सिंसोदिया

सदस्य

( बैडा ) गोरगांव वेस्ट

श्री भरतजी हिम्मतरामजी सोलंकी

श्री भरतजी हिम्मतरामजी सोलंकी

सदस्य

( मुण्डारा ) गोरगांव वेस्ट

श्री हस्तीमलजी पन्नालालजी सोलंकी

श्री हस्तीमलजी पन्नालालजी सोलंकी

सदस्य

( सादड़ी जोबा ) कांदिवली ईस्ट

श्री भवरलालजी कुनारामजी गेहलोत

श्री भवरलालजी कुनारामजी गेहलोत

सदस्य

( कनटालीया )अन्धेरी वेस्ट

श्री प्रभुलालजी दलारामजी भोंगर

श्री प्रभुलालजी दलारामजी भोंगर

सदस्य

( गुडा रामाजी ) कांदिवली ईस्ट

श्री बाबूलालजी पेमारामजी भोंगर

श्री बाबूलालजी पेमारामजी भोंगर

सदस्य

( वणदार ) अन्धेरी वेस्ट

श्री श्रवणजी मुलारामजी गोराना

श्री श्रवणजी मुलारामजी गोराना

सदस्य

( हेमावास ) कांदिवली ईस्ट

श्री रमेश कुमारजी ताराचाँदजी सोलंकी

श्री रमेश कुमारजी ताराचाँदजी सोलंकी

सदस्य

( सुमेरपुर ) कांदिवली ईस्ट

TOP