FORGOT YOUR DETAILS?

संरक्षक

श्री देववंशीय मालवीया लोहार समाज मुंबई

श्री मोतीलालजी कपूरजी सोलंकी

श्री मोतीलालजी कपूरजी सोलंकी

( विसलपुर ) मुंबई

श्री मदनलालजी चिमनारामजी सोलंकी

श्री मदनलालजी चिमनारामजी सोलंकी

( मुण्डारा ) थाना

श्री सोहनलालजी पुनमचंदजी परमार

श्री सोहनलालजी पुनमचंदजी परमार

( सादड़ी पदमापुरा ) ऐरोली

श्री खीवराजजी सुराजमलजी गोराना

श्री खीवराजजी सुराजमलजी गोराना

( सांडिया ) मलाड ( भू .पू. अध्यक्ष )

श्री मोहनलालजी पितारामजी भी.पवार

श्री मोहनलालजी पितारामजी भी.पवार

( प्रतापगढ़ ) अन्धेरी

श्री मगराजजी कुकारामजी सीलोका गेहलोत

श्री मगराजजी कुकारामजी सीलोका गेहलोत

( दुदिया ) सांताक्रूज

श्री नैनारामजी हजारीमलजी कास्त्रा चौहान

श्री नैनारामजी हजारीमलजी कास्त्रा चौहान

( गुडा जेतसिंह ) मिरारोड

श्री रमेशजी भबूतजी सोलंकी

श्री रमेशजी भबूतजी सोलंकी

( लुणावा ) गोरगांव ईस्ट

श्री ओटलजी गंगारामजी परमार

श्री ओटलजी गंगारामजी परमार

( सेवाडी ) वसई

श्री बस्तीमलजी घिसुलालजी भाटोतरा पवार

श्री बस्तीमलजी घिसुलालजी भाटोतरा पवार

( विठोड़ा कला ) खार

कार्यकारिणी

श्री देववंशीय मालवीया लोहार समाज मुंबई

श्री नारायणलालजी चिमनाजी सोलंकी

श्री नारायणलालजी चिमनाजी सोलंकी

अध्यक्ष

( मुण्डारा ) थाना

श्री प्रभुलालजी दलारामजी भोंगर

श्री प्रभुलालजी दलारामजी भोंगर

सचिव

( गुडा रामाजी ) कांदिवली

श्री रूपारामजी  मिश्रीलालजी गोराना

श्री रूपारामजी मिश्रीलालजी गोराना

कोषध्यक्ष

( ऊचियार्डा ) मलाड वेस्ट

श्री कन्हैयालालजी करतारामजी परिहार

श्री कन्हैयालालजी करतारामजी परिहार

उपाध्यक्ष

( खिवान्दी ) विरार

श्री रमेश कुमारजी ताराचाँदजी सोलंकी

श्री रमेश कुमारजी ताराचाँदजी सोलंकी

उपाध्यक्ष

( सुमेरपुर ) कांदिवली

श्री कांतिलालजी दुर्गालालजी भीनमाल परमार

श्री कांतिलालजी दुर्गालालजी भीनमाल परमार

उपसचिव

( जालोर ) नेरुल

श्री विजयराजजी तोलारामजी गोराणा

श्री विजयराजजी तोलारामजी गोराणा

सह सचिव

( रानी ) न्यू पनवेल

श्री चम्पालालजी भोमारामजी भोंगर

श्री चम्पालालजी भोमारामजी भोंगर

उपकोषध्यक्ष

( सादड़ी ) कांदिवली

श्री अरुण कुमारजी धनारामजी श्रीलोका गेहलोत

श्री अरुण कुमारजी धनारामजी श्रीलोका गेहलोत

सह कोषध्यक्ष

( बूसी ) वसई

श्री जगदिशजी खीमारामजी गोराणा

श्री जगदिशजी खीमारामजी गोराणा

सलाहकार

( धामली ) मलाड वेस्ट

श्री मांगीलालजी रूपारामजी गोराणा

श्री मांगीलालजी रूपारामजी गोराणा

सलाहकार

( हेमावास ) जोगेशवारी ईस्ट

श्री आईदानजी डुंगारामजी भीनमाल.पंवार

श्री आईदानजी डुंगारामजी भीनमाल.पंवार

सलाहकार

( पाली ) मलाड वेस्ट

श्री सजंन्द्र कुमारजी डॉ. मोहनलालजी गेहलोत

श्री सजंन्द्र कुमारजी डॉ. मोहनलालजी गेहलोत

सदस्य

( घाणेराव ) दहिसर

श्री हस्तीमलजी पन्नालालजी सोलंकी

श्री हस्तीमलजी पन्नालालजी सोलंकी

सदस्य

( सादड़ी जोबा ) कांदिवली

श्री श्रवणजी मुलारामजी गोराना

श्री श्रवणजी मुलारामजी गोराना

सदस्य

( हेमावास ) कांदिवली ईस्ट

श्री सोहनलालजी स्वरूप जी चौहान

श्री सोहनलालजी स्वरूप जी चौहान

सदस्य

( घाणेराव ) मुंबई

श्री मांगीलालजी पुखराजजी भी.परमार

श्री मांगीलालजी पुखराजजी भी.परमार

सदस्य

( जाकोड़ा ) वसई

श्री ताराचंदजी सालगरामजी  भी.पवार

श्री ताराचंदजी सालगरामजी भी.पवार

सदस्य

( प्रतापगढ़ ) कलाचौकी

श्री नारायणजी मगराजजी गोराना

श्री नारायणजी मगराजजी गोराना

सदस्य

( बगडी ) मीररोड

श्री प्रकाश रामलालजी भी.पवार

श्री प्रकाश रामलालजी भी.पवार

सदस्य

( प्रतापगढ़ ) अन्धेरी

श्री चम्पालालजी पेमारामजी गोराना

श्री चम्पालालजी पेमारामजी गोराना

सदस्य

( मोड़ावास ) कांदिवली

TOP