FORGOT YOUR DETAILS?

संरक्षक

श्री देववंशीय मालवीया लोहार समाज मुंबई

श्री नारायणलालजी चिमनाजी सोलंकी ( थाना )

श्री नारायणलालजी चिमनाजी सोलंकी
( थाना )

श्री कन्हैयालाल करतारामजी परिहार ( खिवान्दी ) विरार

श्री कन्हैयालाल करतारामजी परिहार
( खिवान्दी ) विरार

श्री रमेश कुमारजी ताराचाँद जी सोलंकी ( सुमेरपुर ) कांदिवली

श्री रमेश कुमारजी ताराचाँद जी सोलंकी
( सुमेरपुर ) कांदिवली

श्री प्रभुलालजी दलारामजी भोंगर ( गुडा रामाजी  ) कांदिवली

श्री प्रभुलालजी दलारामजी भोंगर ( गुडा रामाजी ) कांदिवली

श्री कांतिलालजी दुर्गालाल जी भीनमाल परमार ( जालोर ) नेरुल

श्री कांतिलालजी दुर्गालाल जी भीनमाल परमार ( जालोर ) नेरुल

श्री रूपारामजी  मिश्री लाल जी गोराना ( ऊचियार्डा ) मलाड

श्री रूपारामजी मिश्री लाल जी गोराना
( ऊचियार्डा ) मलाड

श्री चम्पालालजी भोमारामजी भोंगर ( सादड़ी ) कांदिवली

श्री चम्पालालजी भोमारामजी भोंगर
( सादड़ी ) कांदिवली

श्री अरुण कुमारजी धनारामजी श्रीलोका गेहलोत ( बूसी ) वसई

श्री अरुण कुमारजी धनारामजी श्रीलोका गेहलोत ( बूसी ) वसई

कार्यकारिणी

श्री देववंशीय मालवीया लोहार समाज मुंबई

श्री हस्तीमलजी पन्नालालजी सोलंकी

श्री हस्तीमलजी पन्नालालजी सोलंकी

अध्यक्ष

( सादड़ी जोबा ) कांदिवली

श्री राजंन्द्र कुमारजी डॉ. मोहनलालजी गेहलोत

श्री राजंन्द्र कुमारजी डॉ. मोहनलालजी गेहलोत

सचिव

( घाणेराव ) दहिसर

श्री चम्पालालजी पेमारामजी गोराना

श्री चम्पालालजी पेमारामजी गोराना

कोषध्यक्ष

( मोड़ावास ) कांदिवली

भरतजी हिम्मतरामजी सोलंकी

भरतजी हिम्मतरामजी सोलंकी

उपाध्यक्ष

( मुण्डारा ) गोरगांव

श्री शंकरलाल जी उदाजी मालवीया

श्री शंकरलाल जी उदाजी मालवीया

सह अध्यक्ष

( करनवा ) चेम्बूर

श्री श्रवणजी मुलारामजी गोराना

श्री श्रवणजी मुलारामजी गोराना

उपसचिव

( हेमावास ) कांदिवली

श्री राजंन्द्रजी मोतीरामजी लोहार

श्री राजंन्द्रजी मोतीरामजी लोहार

सहचिव

( बलवाना ) बोरीवली

श्री सुखदेवजी वक्तीजी परिहार

श्री सुखदेवजी वक्तीजी परिहार

उपकोषध्यक्ष

( डायलाना कला ) महिम

श्रवण कुमारजी रतनलालजी सोलंकी

श्रवण कुमारजी रतनलालजी सोलंकी

सह कोषध्यक्ष

( गुड़ा ऐन्दला ) मलाड

श्री प्रकाश रामलालजी भी.पवार

श्री प्रकाश रामलालजी भी.पवार

सलाहकर

( प्रतापगढ़ ) अन्धेरी

श्री जवाहरलाल चुन्नीलालजी बोराणा

श्री जवाहरलाल चुन्नीलालजी बोराणा

सलाहकर

( सादड़ी ) मुंबई

श्री बाबूलालजी हजारीजी क.चौहान

श्री बाबूलालजी हजारीजी क.चौहान

सलाहकर

( रणसीगाव ) मलाड मालवणी

श्री लादुरामजी हिम्मतरामजी कास्त्र चौहान

श्री लादुरामजी हिम्मतरामजी कास्त्र चौहान

सदस्य

( बालेलाव ) कांदिवली

श्री शंकरजी मोहनलाल जी भोंगर

श्री शंकरजी मोहनलाल जी भोंगर

सदस्य

( सुथारो का गुडा ) भायंदर

श्री सुकनराजजी दुर्गाजी परिहार

श्री सुकनराजजी दुर्गाजी परिहार

सदस्य

( डायलाना कला ) बोरीवली

श्री नेमारामजी लालजी भोंगर

श्री नेमारामजी लालजी भोंगर

सदस्य

( नयागांव पाली ) चारकोप - कांदिवली

श्री अमृतजी मोहनलालजी सोलंकी

श्री अमृतजी मोहनलालजी सोलंकी

सदस्य

( मुण्डारा ) चेम्बूर

 श्री भवरलालजी अचला रामजी भोंगर

श्री भवरलालजी अचला रामजी भोंगर

सदस्य

( भन्दर ) वसई

श्री दिनेशजी नत्थारामजी परमार

श्री दिनेशजी नत्थारामजी परमार

सदस्य

( फलना ) कालबादेवी

श्री बद्रीजी मोहनजी भीनमाल परमार

श्री बद्रीजी मोहनजी भीनमाल परमार

सदस्य

( प्रतापगढ़ ) अन्धेरी

श्री प्रकाशचन्द्र कुमारजी लखमारामजी कमेडिया चौहान

श्री प्रकाशचन्द्र कुमारजी लखमारामजी कमेडिया चौहान

सदस्य

( निम्बाड़ा ) भिवंडी

श्री ताराचन्दजी भोमारामजी भोंगर

श्री ताराचन्दजी भोमारामजी भोंगर

सदस्य

( वणदार ) कांदिवली

श्री मदनलालजी मुलारामजी वडगुजर परमार

श्री मदनलालजी मुलारामजी वडगुजर परमार

सदस्य

( गुड़ा मांगलियान ) कांदिवली

श्री चेतनजी करतारामजी परिहार

श्री चेतनजी करतारामजी परिहार

सदस्य

( खिवान्दी ) विरार

श्री गोरधनलालजी मगारामजी गोरना गेहलोत

श्री गोरधनलालजी मगारामजी गोरना गेहलोत

सदस्य

( बगड़ी नगर ) मीरारोड

श्री बंशीलालजी खिमाराजी सांवलोत

श्री बंशीलालजी खिमाराजी सांवलोत

सदस्य

( बुसी ) परेल

श्री हस्तीमलजी देवचन्द्रजी परिहार

श्री हस्तीमलजी देवचन्द्रजी परिहार

सदस्य

( कोलीवाड़ा ) गोरगांव

श्री कैलाशजी घिसुलालजी कमेड़ीया चौहान

श्री कैलाशजी घिसुलालजी कमेड़ीया चौहान

सदस्य

( केनपुरा ) सांताक्रूज

श्री दिनेशजी  खिंवराजजी गेहलोत

श्री दिनेशजी खिंवराजजी गेहलोत

सदस्य

( सांडिया ) मलाड

श्री लक्ष्मीनारायणजी चम्पालालजी भीनमाल पँवार

श्री लक्ष्मीनारायणजी चम्पालालजी भीनमाल पँवार

सदस्य

( बगड़ी नगर ) भायंदर

TOP